เข้าระบบโรงเรียน

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
ลงทะเบียน

เกณฑ์การตัดสิน

เกณฑ์การตัดสิน

ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ปฏิทินการปฏิบัติงาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฏร์ธานี

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

เทศบาลเมืองท่าข้าม

โรงเรียนวมินทร์วิทยา(ฮัวเหมิง)

ตารางเวลาการแข่งขัน

ตารางเวลาการแข่งขัน

กลุ่มปฐมวัย(แก้ไข)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาฃีพและเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ(ภาษาจีน)(แก้ไข)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ ระดับประถม)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ ระดับมัธยม)

การประกวดโครงงาน(ระดับปฐมวัย)

การประกวดโครงงาน(ระดับประถม)

การประกวดโครงงาน(ระดับมัธยม ม.1-3)

การประกวดโครงงาน(ระดับมัธยม ม.4-6)

Avatar
Avatar
Avatar
Avatar

จำนวนผู้เยี่ยมชม

Web Counter
สถิติ